Jídelníček

Školní jídelna nabízí stravování pro veřejnost. Cena jednoho oběda je 63 Kč.

Přihlášky na tel.: 737 014 183