Jídelníček

Školní jídelna nabízí stravování pro veřejnost formou odběru do jídlonosičů. Cena jednoho oběda je 63,- Kč. Více informací v MŠ nebo    na tel.: 737 014 183