Vývěska

 OP JAK - viz níže v přílohách

Výběrové řízení školní asistent - viz níže v přílohách

Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie -  Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Plakát - viz níže v přílohách

 

OP VVV Šablony III - viz níže v přílohách

OP VVV Šablony II - viz níže v přílohách

OP VVV Šablony I

Dílčí projekt enviromentální výchovy - viz níže v přílohách

Dílčí projekt logopedické prevence - viz níže v přílohách

Minimální prentivní program - viz níže v přílohách

EVROPSKÁ UNIE Operační program Životní prostředí Pro vodu, vzduch a přírodu - Dokument ke stažení