Informace pro rodiče

22. 12. 2023 v 17.00 hod. vystoupení dětí MŠ u Živého Betléma u kapličky na návsi

13. 12. 2023 v 16.00 hod. pro děti a rodiče loutkové divadlo v MŠ - Pohádky z kufru - ve spolupráci s Obecní knihovnou Záříčí

6. - 14. 12. 2023 obchůzka obce s vánočním přáním a dárkem od dětí obyvatelům Záříčí starším 80 let

8. 12. 2023 divadelní představení V MKS Chropyně - "Vánoční čas"

4. 12. 2023 dopoledne - Mikulášská slavnost v MŠ - návštěva Mikuláše a anděla s nadílkou

2. 12. 2023 od 16.00 hod. Předvánoční jarmark s rozsvěcováním vánočního stromu a návsi - ve spolupráci s OÚ

10. 11. 2023 odpoledne  martinská slavnost na školní zahradě - výstava dlabaných dýní a lucerniček, poklad skřítků, dýňové pohoštění

10. 11. 2023 dopoledne pojedeme s dětmi do Chropyně na festival IQ PLAY - putovní hravá výstava her a hraček

30. 10. 2023 od 8.00 hod. - logopedická depistáž v MŠ

26. - 27. 10. 2023 (podzimní prázdniny) - MŠ je z provozních důvodů uzavřena

17. 10. 2023 od 8.00 hodin - fotografování dětí s vánoční tematikou

13. 10. 2023 jedeme s dětmi na divadelní představení do Chropyně

7. 10. 2023 vystoupí děti na Vítání občánků

6. 10. 2023 od 16.00 hodin pořádá MŠ veřejnou Drakiádu na fotbalovém hřišti v Záříčí

13. 9. 2023 informativní schůzka rodičů dětí - začátek v 16.00 hod. ve třídě MŠ - účast nutná

--------------------------------------------------------------------------------

28. 6. 2023 od 15.30 hod. proběhne zahradní slavnost na rozloučení se školním rokem a předškoláky, s pasováním na školáky, společným vystoupením dětí Malí námořníci a společným piknikem.

V pondělí 19. 6. 2023 v 10.30 hod. fotografování dětí v MŠ.

Dne 9. 6. 2023 pojedeme s panem starostou, který nás převeze hasičským autem na akci Dětský den na hřišti v Kyselovicích, na tuto akci nás pozvali pořadatelé - členové SDH Kyselovice.

Dne 6. 6. 2023 pojedeme s dětmi na celodenní výlet do Krokodýlku Olomouc + park Michalov Přerov.

Dne 2. 6. 2023 půjdeme na další výpravu za pohádkou do místní knihovny. Tentokrát se k nám přidá i Pohádková babička. Přineste si knihy k výměně.

Dne 1. 6. 2023 pojedeme dopoledne s dětmi s vystoupením Malí námořníci do Domova pro seniory U Moravy v Kroměříži.

Zápis dětí do MŠ Záříčí proběhne ve čtvrtek 11. 5. 2023 od 8.00 do 12.00 hod. v ředitelně MŠ. K zápisu přineste vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí ke vzdělávání, rodný list dítěte a občanský průkaz.

Žádost o přijetí a kritéria jsou dole v přílohách pod textem.

 

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 od 8.00 do 17.00 hodin bude na školní zahradě přistaven kontejner na sběr starého papíru, děkujeme všem, kdo nám ho pomohou naplnitsmiley

Ve středu 26. 4. 2023 v 16.00 hodin budou děti vystupovat jako "Malí námořníci" v námořnických kostýmech při setkání seniorů v kulturním domě Záříčí.

14. 4. 2023 pojedeme dopoledne na pohádkové divadelní představení do Troubek.

Dne 5. 4. 2023 pořádáme od 14.00 do 16.00 hod. malý prodej dobrot a výrobků s velikonoční tematikou.

V termínu 2 .5. - 5. 5. 2023 jsme zajistili pro předškoláky (10 dětí) 4 denní pobyt ve Středisku volného času Švagrov, Vernířovice 172, 788 15 Vernířovice. Jedná se o areál Střediska ekologické výchovy, vybavený  k enviromentální výchově s krásným prostředím lesů obklopujících středisko. Skýtá spoustu zábavy a dobrodružství pro děti. Děti budou vždy pod dohledem instruktorů a pedagogů, bude jim zajištěna bezpečnost. Strava 5x denně, pitný režim po celý den. Pro mladší děti bude zajištěn provoz v naší mateřské škole.

V úterý 21. 3. 2023 v 10.30 hod. přijede za námi do MŠ mobilní planetárium s programem VESMÍR

Ve středu 15. 3. 2023 od 15.45 hod. proběhne v MŠ schůzka rodičů dětí před zápisem do 1. třídy ZŠ za účasti učitelky 1. třídy ZŠ Chropyně, zároveň proběhne informační schůzka k výletu předškoláků na Švagrov.

V pátek 10. 3. 2023 dopoledne v MŠ -Den pro mou hračku - děti si mohou přinést oblíbenou hračku z domova.

Dopolední karneval v MŠ se uskuteční v závěru tématického celku "Radujeme se o masopustě", se kterým nyní pracujeme - pravděpodobně v termínu úterý 28. 2. 2023

Ve čtvrtek 22. 12. 2022 v 17.00 hod. všechny děti MŠ vystoupí s vánočním pásmem na ŽIVÉM BETLÉMU u kapličky.

V pondělí 5. 12. 2022 navštívil děti v MŠ se svou nadílkou Mikuláš a andělsmiley

V sobotu 26. 11. 2022 od 16.00 hod. pořádá MŠ ve spolupráci s OÚ Záříčí tradiční vánoční jarmark s rozsvěcováním vánočního stromu. Jste všichni srdečně zváni. Pokud chcete dětem na jarmark přispět svými výrobky s mikulášskou nebo vánoční tematikou, můžete je přinést do MŠ nejpozděj v pátek 25.11. 2022 do 12.00 hod.

Ve středu  16. 11. 2022 dopoledne jedou děti do Kroměříže na SPgŠ na akci AIRTRACK - nafukovací trampolína a netradiční sportování

Ve středu 2. 11. 2022 navštíví děti v MŠ Jablíčková babičkasmiley

1. 11. 2022 od 8.00 hod. proběhne fotografování dětí s vánoční tematikou

20. 10. 2022 pořádá MŠ ve spolupráci s firmou Kromexim SBĚR STARÉHO PAPÍRU - kontejner bude přistaven na školní zahradě od 7.30 do 17.00 hod. Děkujeme, že nám pomáháte kontejner naplnitsmiley

12. 9. 2022 informativní schůzka rodičů dětí - začátek v 16.00 hod. ve třídě MŠ - účast nutná

----------------------------------------------

24. 6. 2022 od 15.30 hod. zahradní slavnost s pasováním školáků, vystoupením dětí a společným piknikem

13. 6. 2022 od 8.00 hod. fotografování dětí v MŠ

Pro cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 16. června 2022.

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.

Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 16. червня 2022.

3. 6. 2022 Oslava Dne dětí - výlet pro děti do Podzámecké zahrady v Kroměříži, zmrzlinasmiley

1. 6. 2022 v 16.00 hod. vystoupí děti v indiánských kostýmech na tradičním setkání seniorů v kulturním domě Záříčí

4. 5. 2022 jedeme s dětmi na dopolední výlet do Polkovic na program "Život na farmě", odjezd v 8.00 hod. od MŠ - sponzorsky pro nás celý výlet zajistila a uhradila maminka Ellinky. Obrovské díky!!!

29. 4. 2022 Čarodějnické dopoledne v MŠ - děti přijdou v jednoduchých kostýmech čarodějnic a čarodějů

28. 4. 2022 pořádá MŠ ve spolupráci s firmou Kromexim sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven od 8.00 do 17.00 hod. na školní zahradě.

Malý JARNÍ PRODEJ velikonočních dekorací a dobrot v MŠ ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 9.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 15.30 hod.

--------------------------------------------

Zápis dětí do MŠ Záříčí proběhne ve dnech 10. a 11. 5. 2022 od 8.00 do 12.00 hod. v ředitelně MŠ. K zápisu přineste vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o vzdělávání, rodný list dítěte a občanský průkaz.

Žádost o přijetí a kritéria jsou v přílohách pod textem.

-------------------------------------------

7. 4. 2022 připravujeme v MŠ drobný velikonoční prodej, pokud byste nám chtěli přispět svými výrobky, budeme velice rádi.

31. 3. 2022 jedeme s dětmi do Kroměříže na metodickou hodinu tělesné výchovy v VOŠPS a SPgŠ Kroměříž

Ve středu 30. 3. 2022 je připravena pro rodiče předškoláků schůzka s učitelkou ZŠ Chropyně - informace před zápisem do ZŠ. Začátek v 16.00 hod.

25.2. 2022 dopoledne Karneval v MŠ

Ve čtvrtek 3. 2. 2022 dopoledne  je pro děti v MŠ připraven Projektový den   "Zachraň kamaráda" - hrazeno ze Šablon III

-----------------------

MŠ je ve dnech 20. až 21. 1. 2022 uzavřena z důvodu rozšíření norovirové infekce mezi dětmi. Šetřením KHS na místě byla vyloučena možnost nákazy z potravin, kuchyně nadále funguje, vaří se pro cizí strávníky. Děti se mohou do MŠ vrátit po 5 dnech od odeznění příznaků, nejdříve v pondělí 24. 1. 2022. To, že se jedná o virové onemocnění potvrzuje i fakt, že se onemocnění rozšířilo následně i na některé rodinné příslušníky, dokonce na celé rodiny. V MŠ probíhá momentálně důkladný úklid a dezinfekce virucidními preparáty.

----------------------

Vánoční prázdniny od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021, provoz bude opět zahájen v pondělí 3. 1. 2022

14. - 15. 12. 2021 návštěva u obyvatel Záříčí starších 80 let s vánočním dárkem, přáním a zpíváním koledy

9. 12. 2021 cesta do Chropyně - vánoční výstava s pohádkou "Jak za starých časů našich babiček"

6. 12. 2021 Mikulášská nadílka v MŠ

18. 11. 2021 cesta do Kroměříže na akci "Netradiční sportování - Airtrack" - nafukovací trampolínová dráha, pohybové aktivity pod vedením žáků a studentů VOŠPS a SPgŠ Kroměříž

12. 11. 2021 Fotografování dětí s vánoční tématikou - 8.00 hod.

11. 11 2021 Cesta za pokladem skřítků s baterkami - sraz v 16.30 hod. u fotbalového hřiště, martinská slavnost na školní zahradě - výstava dlabaných dýní a lucerniček, poklad skřítků, dýňové pohoštění

4. 11. 2021 Sběr starého papíru ve spolupráci s firmou Kromexim - po celý den kontejner na školní zahradě

18. 10. 2021 Veřejná drakiáda 16.00 hod.

7. 10. 2021 "Toulavý autobus" po přírodních školních zahradách (MAP ORP Kroměříž II) - prezentace naší školní zahrady, seznámení se vznikem přírodní školní zahrady (projekt OPŽP), koutky k prezentaci aktivit MŠ ve spolupráci s místní komunitou, materiály k jednotlivým tématům, pohoštění - pro učitelky a ředitelky MŠ

20. 9. 2021 Logopedická depistáž - speciální pedagog, logoped SPC Kroměříž - 8.00 hod.

9. 9. 2021 Třídní schůzka rodičů 15.30 hod.