Informace pro rodiče

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci platí od čtvrtka 10.9. 2020 povinnost nosit roušku (nebo jinou ochranu dýchacích cest) ve vnitřních prostorách mateřské školy. Neplatí pro děti MŠ a pedagogické pracovníky.

 

Třídní schůzka rodičů 4. 9. 2020 od 15.30 hod. (Účast 1 rodiče bez dítěte nutná)

 

Školní rok 2020/21 zahajujeme 1. 9. 2020 v běžném provozu. Žádáme rodiče, aby se v budově MŠ zdržovali pouze po dobu nezbytně nutnou.