Informace pro rodiče

21. 6. 2021 v 8.00 hod fotografování dětí, přiďte všichni včassmiley
 
14. 6. 2021 Projektový den mimo školu - Včelaření aneb Rojení v Rymicích - edukační a zábavné aktivity v interiérech lidových staveb a v prosředí medové zahrady - hrazeno z projektu Výzva 80 na MŠ Záříčí ( Šablony III). Odjezd 8.15 hod. od MŠ, předpokládaný návrat ve 13.00 hod.
 
17. 6. 2021 v 15. 45 hod. proběhne informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ Záříčí.
 
10.5.2021 MŠ otevírá pro všechny děti. Děti se testovat NEBUDOU a nemusí mít roušky, vracíme se k běžnému režimu školy.
Stále platí:
  • po vstupu do MŠ si vydesifikujte ruce
  • po celou dobu pobytu v MŠ mějte nasazený respirátor
  • v šatně dětí pobývejte jen po nezbytně nutnou dobu a dodržujte od dalších osob vzdálenost 2m

Osobní přítomnost dítěte v MŠ je podmíněna tím, že  nemá příznaky onemocnění COVID-19 ani jiné respirační nemoci (nemá kašel, rýmu, bolesti hlavy, břicha, průjem ...)série krátkých videí určených rodičům předškoláků k posílení jejich domácí přípravy pro vstup do 1.třídy.

 

Úvod k sérii                https://youtu.be/GRR6Efa-R1k

Čteme spolu               https://youtu.be/rKs0KYvDybY

Spolu na zahradě       https://youtu.be/ePuUeCNij0Q

Pečeme spolu            https://youtu.be/jS_ZHNNp2Cs