Informace pro rodiče

V termínu 2 .5. - 5. 5. 2023 jsme zajistili pro předškoláky (10 dětí) 4 denní pobyt ve Středisku volného času Švagrov, Vernířovice 172, 788 15 Vernířovice. Jedná se o areál Střediska ekologické výchovy, vybavený  k enviromentální výchově s krásným prostředím lesů obklopujících středisko. Skýtá spoustu zábavy a dobrodružství pro děti. Děti budou vždy pod dohledem instruktorů a pedagogů, bude jim zajištěna bezpečnost. Strava 5x denně, pitný režim po celý den. Pro mladší děti bude zajištěn běžný provoz v naší mateřské škole.

17. 4. 2023 pojedeme s dětmi na metodickou hodinu tělesné výchovy na SPgŠ Kroměříž - téma gymnastika pro děti.

V úterý 21. 3. 2023 v 10.30 hod. přijede za námi do MŠ mobilní planetárium s programem VESMÍR

 

Ve středu 15. 3. 2023 od 15.45 hod. proběhne v MŠ schůzka rodičů dětí před zápisem do 1. třídy ZŠ za účasti učitelky 1. třídy ZŠ Chropyně, zároveň proběhne informační schůzka k výletu předškoláků na Švagrov.

V pátek 10. 3. 2023 dopoledne v MŠ -Den pro mou hračku - děti si mohou přinést oblíbenou hračku z domova.

Dopolední karneval v MŠ se uskuteční v závěru tématického celku "Radujeme se o masopustě", se kterým nyní pracujeme - pravděpodobně v termínu úterý 28. 2. 2023

Ve čtvrtek 22. 12. 2022 v 17.00 hod. všechny děti MŠ vystoupí s vánočním pásmem na ŽIVÉM BETLÉMU u kapličky.

V pondělí 5. 12. 2022 navštívil děti v MŠ se svou nadílkou Mikuláš a andělsmiley

V sobotu 26. 11. 2022 od 16.00 hod. pořádá MŠ ve spolupráci s OÚ Záříčí tradiční vánoční jarmark s rozsvěcováním vánočního stromu. Jste všichni srdečně zváni. Pokud chcete dětem na jarmark přispět svými výrobky s mikulášskou nebo vánoční tematikou, můžete je přinést do MŠ nejpozděj v pátek 25.11. 2022 do 12.00 hod.

Ve středu  16. 11. 2022 dopoledne jedou děti do Kroměříže na SPgŠ na akci AIRTRACK - nafukovací trampolína a netradiční sportování

Ve středu 2. 11. 2022 navštíví děti v MŠ Jablíčková babičkasmiley

1. 11. 2022 od 8.00 hod. proběhne fotografování dětí s vánoční tematikou

20. 10. 2022 pořádá MŠ ve spolupráci s firmou Kromexim SBĚR STARÉHO PAPÍRU - kontejner bude přistaven na školní zahradě od 7.30 do 17.00 hod. Děkujeme, že nám pomáháte kontejner naplnitsmiley

12. 9. 2022 informativní schůzka rodičů dětí - začátek v 16.00 hod. ve třídě MŠ - účast nutná

----------------------------------------------

24. 6. 2022 od 15.30 hod. zahradní slavnost s pasováním školáků, vystoupením dětí a společným piknikem

13. 6. 2022 od 8.00 hod. fotografování dětí v MŠ

Pro cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 16. června 2022.

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.

Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 16. червня 2022.

3. 6. 2022 Oslava Dne dětí - výlet pro děti do Podzámecké zahrady v Kroměříži, zmrzlinasmiley

1. 6. 2022 v 16.00 hod. vystoupí děti v indiánských kostýmech na tradičním setkání seniorů v kulturním domě Záříčí

4. 5. 2022 jedeme s dětmi na dopolední výlet do Polkovic na program "Život na farmě", odjezd v 8.00 hod. od MŠ - sponzorsky pro nás celý výlet zajistila a uhradila maminka Ellinky. Obrovské díky!!!

29. 4. 2022 Čarodějnické dopoledne v MŠ - děti přijdou v jednoduchých kostýmech čarodějnic a čarodějů

28. 4. 2022 pořádá MŠ ve spolupráci s firmou Kromexim sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven od 8.00 do 17.00 hod. na školní zahradě.

Malý JARNÍ PRODEJ velikonočních dekorací a dobrot v MŠ ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 9.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 15.30 hod.

--------------------------------------------

Zápis dětí do MŠ Záříčí proběhne ve dnech 10. a 11. 5. 2022 od 8.00 do 12.00 hod. v ředitelně MŠ. K zápisu přineste vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o vzdělávání, rodný list dítěte a občanský průkaz.

Žádost o přijetí a kritéria jsou v přílohách pod textem.

-------------------------------------------

7. 4. 2022 připravujeme v MŠ drobný velikonoční prodej, pokud byste nám chtěli přispět svými výrobky, budeme velice rádi.

31. 3. 2022 jedeme s dětmi do Kroměříže na metodickou hodinu tělesné výchovy v VOŠPS a SPgŠ Kroměříž

Ve středu 30. 3. 2022 je připravena pro rodiče předškoláků schůzka s učitelkou ZŠ Chropyně - informace před zápisem do ZŠ. Začátek v 16.00 hod.

25.2. 2022 dopoledne Karneval v MŠ

Ve čtvrtek 3. 2. 2022 dopoledne  je pro děti v MŠ připraven Projektový den   "Zachraň kamaráda" - hrazeno ze Šablon III

-----------------------

MŠ je ve dnech 20. až 21. 1. 2022 uzavřena z důvodu rozšíření norovirové infekce mezi dětmi. Šetřením KHS na místě byla vyloučena možnost nákazy z potravin, kuchyně nadále funguje, vaří se pro cizí strávníky. Děti se mohou do MŠ vrátit po 5 dnech od odeznění příznaků, nejdříve v pondělí 24. 1. 2022. To, že se jedná o virové onemocnění potvrzuje i fakt, že se onemocnění rozšířilo následně i na některé rodinné příslušníky, dokonce na celé rodiny. V MŠ probíhá momentálně důkladný úklid a dezinfekce virucidními preparáty.

----------------------

Vánoční prázdniny od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021, provoz bude opět zahájen v pondělí 3. 1. 2022

14. - 15. 12. 2021 návštěva u obyvatel Záříčí starších 80 let s vánočním dárkem, přáním a zpíváním koledy

9. 12. 2021 cesta do Chropyně - vánoční výstava s pohádkou "Jak za starých časů našich babiček"

6. 12. 2021 Mikulášská nadílka v MŠ

18. 11. 2021 cesta do Kroměříže na akci "Netradiční sportování - Airtrack" - nafukovací trampolínová dráha, pohybové aktivity pod vedením žáků a studentů VOŠPS a SPgŠ Kroměříž

12. 11. 2021 Fotografování dětí s vánoční tématikou - 8.00 hod.

11. 11 2021 Cesta za pokladem skřítků s baterkami - sraz v 16.30 hod. u fotbalového hřiště, martinská slavnost na školní zahradě - výstava dlabaných dýní a lucerniček, poklad skřítků, dýňové pohoštění

4. 11. 2021 Sběr starého papíru ve spolupráci s firmou Kromexim - po celý den kontejner na školní zahradě

18. 10. 2021 Veřejná drakiáda 16.00 hod.

7. 10. 2021 "Toulavý autobus" po přírodních školních zahradách (MAP ORP Kroměříž II) - prezentace naší školní zahrady, seznámení se vznikem přírodní školní zahrady (projekt OPŽP), koutky k prezentaci aktivit MŠ ve spolupráci s místní komunitou, materiály k jednotlivým tématům, pohoštění - pro učitelky a ředitelky MŠ

20. 9. 2021 Logopedická depistáž - speciální pedagog, logoped SPC Kroměříž - 8.00 hod.

9. 9. 2021 Třídní schůzka rodičů 15.30 hod.