Informace pro rodiče

V pátek 26. 6. 2020 při příznivém počasí!!!!!!! - pojedeme s dětmi na polodenní výlet do Kroměříže do Muzea Kroměřížska na výstavu hraček a interaktivních her.

Po obědě půjdou děti domů ve 12.30 hod.

 

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 dopoledne proběhne v MŠ slavnostní rozloučení se školním rokem a pasování školáků. Tentokrát bez účasti rodičů.

 

 

Ve čtvrtek 11. 6. 2020 pojedeme s dětmi na výlet do Pevnosti poznání v Olomouci – vzdělávací  program: Pohádkový svět matematiky, prohlídka všech 4 vzdělávacích expozic , planetárium.

Výlet bude uhrazený z finančních prostředků, které jsme získali pro MŠ v rámci projektu EU Šablony II - Projektový den mimo školu. Předpokládaný návrat do MŠ kolem 13.30 hod.

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 3. 6. od 7.00 do 18.00 hod. - kontejner bude přisteven na školní zahradě

 


Ve fotogalerii jsou obrázky od dětí pro seniory Jaro kolem nás, můžete si je s dětmi prohlédnout. Moc děkuji dětem: Kdo jsi se zúčastnil a obrázek nakreslil,  udělal jsi radost některé babičce nebo dědečkovi v naší obciheartheartheart

 

V době hlavních prázdnin bude MŠ uzavřena ve dnech od 7. 7. 2020 do 14. 8. 2020, prázdninový provoz je od 6.30 do 14.30 hod.

 

Do příloh níže přikládáme informace ke znovuotevření MŠ a formulář čestného prohlášení.

 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/21

bude probíhat v období

od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020

na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Dokumenty k zápisu:

-         Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

-         Kopie rodného listu dítěte

-         Čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno

-         Kopie očkovacího průkazu dítěte

Forma zápisu:

-         Vložení obálky s  vyplněnými  dokumenty  přímo do schránky MŠ

Formulář Žádosti o přijetí včetně Čestného prohlášení naleznete níže v přílohách nebo v obálkách v místním obchodě COOP.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračními čísly žádostí. Registrační číslo bude  zákonnému zástupci dítěte zasláno na  email nebo telefonní číslo uvedené v žádosti v oddíle Společný zmocněnec (uvede se jeden z rodičů).

 Bližší informace jsou uvedeny přímo na žádosti o přijetí.

 

 

Mateřská škola a Obecní knihovna Záříčí

vyhlašují pro všechny děti akci

OBRÁZKY PRO NAŠE SENIORY

 úkolem pro děti je do 30. 4. 2020 nakreslit obrázek na téma

JARO KOLEM NÁS

 Obrázky pak za pomoci rodiče dopravit do poštovní schránky na budově MŠ nebo do poštovní schránky ředitelky MŠ. Obrázky dětí budou předány seniorům v naší obci. Starší děti mohou na obrázek připsat i nějaký vzkaz. Počet obrázků je neomezený, záleží na každém, kolika obrázky bude chtít přispět.

Předem všem dětem děkujeme.

 

Úplata za předškolní vzdělávání ( školkovné ) bude za měsíc březen a následující měsíce, po které bude mateřská škola uzavřena, poníženo z důvodu přerušení provozu MŠ. 

Prozatím nevíme, jak dlouho bude mateřská škola uzavřena, školkovné bude vyúčtováno nejpozděj k 31. 8. 2020.

 

Inspirace pro práci s dětmi:

https://skolakov.eu/

 https://cz.pinterest.com  

https://www.predskolaci.cz/

https://www.ucimesevenku.cz

https://www.maminkam.cz

 

 

Vážení rodiče,

oznamuji vám po dohodě se zřizovatelem, že naše MŠ je na základě aktuální situace  v naší republice od úterý 17. 3. 2020 uzavřena až do odvolání.

V případě, že potřebujete potvrzení na ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení, volejte na tel. č. 792 312 366 nebo pište na email ms.zarici@seznam.cz

Školní jídelna dále vaří pro cizí strávníky. Oběd je možné po zazvonění převzít ve vchodu do budovy.

Chraňte si obličej rouškou (stejně jako naši zaměstnanci) a dodržujte bezpečné rozestupy. 

Chraňte sebe i ostatní. Všem vám přeji pevné zdraví.

J. Červinková