Informace pro rodiče

13. 12. 2018 Vánoční slavnost pro děti a rodiče - začátek v 15.30 hod. ve třídě MŠ

12. 12. 2018 Divadelní představení v MKS v Chropyni - O princezně, Luciášovi a makových buchtách

7. 12. 2018 pojedeme s dětmi do Muzea Kroměřížska na program Vánoční kouzlo starých časů

4.12. 2018  Mikulášská slavnost v MŠ

1. 12. 2018 Předvánoční jarmark MŠ

16. 11. 2018 Divadelní představení v MKS v Chropyni - Povídání o pejskovi a kočičce

7.11. 2018 v 8.00 proběhne fotografování dětí s vánoční tématikou

31. 10. 2018 dopoledne děti v MŠ navštíví Jablíčková babička

25. 10. 2018 Sběr starého papíru ve spolupráci s firmou Kromexim - kontejner bude přistavený na školní zahradě v čase od 8.00 do 17.00 hod.

17. 10. 2018 proběhne v MŠ program pro děti s názvem "Máme rádi zvířata" pod záštitou Státní veterinární správy

13. 10. 2018 pomůžeme přivítat nové občánky obce v obřadní síni OÚ Záříčí

12. 10. 2018 Drakiáda Na Hrázi - začátek v 16.00 hod.

9. 10. 2018 Divadelní představení v MKS v Chropyni - O statečném kováři Mikešovi

1. informační schůzka pro rodiče se uskutečnila v pondělí 10. 9. 2018, rodiče byli seznámeni se ŠVP MŠ, Školním řádem, GDPR, organizačními záležitostmi a informacemi (úhrada školného, stravného, ...), s logopedickou prevencí v MŠ, byl sestaven plán spolupráce s rodiči dětí, vyplněny dotazníky spokojenosti a očekávání rodičů.

Pro školní rok 2018/19 je k předškolnímu vzdělávání v MŠ Záříčí přihlášeno 22 dětí.